Elite HR, s.r.o.

Ječná 39a 120 00,
Praha 2 – Nové Město

TEL: +420 221 990 687
GSM: +420 777 352 903
FAX: + 420 222 520 898
e-mail: info@elitehr.cz
www: http://www.elitehr.cz
 

Víte, jak se správně připravit na pohovor?

                          
Životopis a motivační dopis jsou Vaší vstupní vizitkou, ale pracovní pohovor je prvním větším krokem k úspěchu

              Jak se stát kvalitním uchazečem a úspěšně absolvovat pohovor? 

Získání maximálního množství informací o společnosti, ve které se ucházíme o zaměstnání, o její podnikové kultuře, strategii firmy atd.

Získání informací o pracovní pozici (náplň práce apod.)

Strukturovaný životopis - opětovná kontrola uvedených údajů

Příprava odpovědí na možné otázky, které budou s největší pravděpodobností kladeny, pohovor Vás nesmí zaskočit

včasný příchod - nezbytná součást přípravy, na pohovor je vhodné dostavit se včas, nejlépe těsně před začátkem, ale rozhodně ne o půl hodiny, to by mělo spíše negativní dopad

• Vhodně zvolené oblečení může Váš pracovní pohovor velice zlepšit. U mužů by to měly být samozřejmostí dlouhé kalhoty a košile, ale oblekem rozhodně nic nezkazíte. U žen by to také mělo být přiměřené společenské oblečení. Jak muži, tak ženy však velmi často zapomínají na detaily jako jsou například čisté boty. Neopomeňte ani svěží dech

Pozdravte s úsměvem – dáváte tak najevo svou sebedůvěru a optimismus

Podání ruky - ruku podejte krátce a pevně, ve Vašem podání ruky se promítá partnerský přístup, energie a sebedůvěra ( POZOR na tzv. „drtiče” a „leklou rybu”)

               Jak se chovat při pohovoru:

• snažte se udržovat oční kontakt
• chovejte se zdvořile ke každému, koho potkáte před, během a po pohovoru
• netvařte se unaveně a znuděně
• dejte najevo, že o místo skutečně usilujete
• snažte se působit přirozeně, důvěryhodně a energicky

               Vaše prezentace:

• Buďte aktivní. Odpověď typu ano/ne nebo jen pokrčení rameny Vám zaručí, že budete mít pohovor rychle za sebou, ale již nezaručí účast v dalším kole, proto buďte sdílnější. Vždyť chcete, aby se o Vás něco budoucí zaměstnavatel dozvěděl. Neříkejte „nevím” – odpovězte na dané otázky, i kdybyste měli přemýšlet delší dobu a pokud skutečně neznáte odpověď, podejte krátké vysvětlení např. „Není to můj obor, ale jsem ochoten se to doučit, pokud to práce vyžaduje”

• Snažte se prodat své znalosti a schopnosti. Nestačí říct „Jsem dobrý pracovník,” řekněte v čem! Uveďte konkrétní příklady a své tvrzení podpořte argumenty. Řekněte, jaké úspěchy jste ve svém oboru zaznamenal/a, ilustrujte konkrétními příklady úroveň svých zkušeností, znalostí a dovedností - prodejte se!

• Buďte pozitivní. Vyvarujte se negativního postoje. Nehovořte špatně o svém předchozím zaměstnavateli nebo zaměstnání, Vaše poznámky by měly zůstat neutrální, dáváte tak najevo svou loajalitu. Budoucí zaměstnavatel by si mohl myslet, že o něm příště budete mluvit také tak. Jednoduše - měli byste zůstat optimisty

               Čeho se rozhodně vyvarovat:

• kritizování předchozích zaměstnavatelů
• kritizování ostatních uchazečů
• obhajování kouření
• vyprávění o osobních a rodinných záležitostech
• řečnění o politice, náboženství atd.
• chlubení se významnými známými
• výmluv např. proč neumím žádný cizí jazyk atd.